ZAKUPY DZIĘKI DAROWIZNOM

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili nam zakup dobrej jakości, a także specjalistycznej karmy dla zwierzaków.

Dzięki Państwa ofiarności możemy jeszcze skuteczniej dożywiać zaniedbane i szczególnie potrzebujące pieski i kotki.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.