Karma urinary dla piesków

Bardzo dziękujemy za możliwość zakupienia karmy Urinary Care dla psiaków z problemami nerkowymi/z układem moczowym.

Szczególne podziękowania w imieniu Rudolfa i Cebulki, których stan znacznie się poprawił.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.